готовые контрольные работы

ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМНУЮ
Заказать недорого дипломную работу в Киеве. Строго в сроки! Все работы проходят  проверку Антиплагиат! Презентация в подарок! ИКЦ Карандаш.
Отчет по практике
Поможем написать отчет по практике. Пройти практику и заказать отчет по производственной, преддипломной или учебной практике недорого.
Заказать Реферат
Заказать недорого реферат - завершающий этап выполнения еачественной работы. Содержание которого отразится на Вашей защите!
Заказать Курсовую
Заказать курсовую работу недорого, качестенно и в сроки- этап выполнения работы. Содержание которых отразится на Вашей защите!

готовые контрольные работы

Роман-эпопея А. Толстого «Хождение по мукам»
Господарське право

Заказать контрольную работу в Днерпопетровске

Господарське право

ЗМІСТ

1. Правовий статус господарських об’єднань. 3

2. Припинення діяльності суб’єктів господарювання. 8

Практична ситуація. 15

Список використаних джерел. 18

Образ «ідеального» населеного пункту – маркетинг міста (на прикладі Дніпра)

ЗАКАЗАТЬ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ В ДНЕРПОПЕТРОВСКЕ

Образ «ідеального» населеного пункту – маркетинг міста (на прикладі Дніпра)

 

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………3

 1. Характеристика міста Дніпра ………………………………………………..5
 1. Адміністративно-територіальний благоустрій міста Дніпра та його населення …………………………………………………………………………….7
 1. Напрямки формування образу «ідеального» населеного пункту – маркетинг міста Дніпра ……………………………………………………………10

Висновок ……………………………………………………………………………14

Література ……………………………………………………………….…………15

 


Проблеми бідності і нерівності доходів населення
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТІВ
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Економічна безпека підприємства

Заказать контрольную работу в Днерпопетровске робота

Економічна безпека підприємства

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………....3

 1. Особливості використання методу таксономії …………………………..…5
 1. Визначення показників індикаторів ………………………………………...7
 1. Стандартизація значення елементів матриці спостережень …………….....8
 1. Побудова таксономічного показника рівня економічної безпеки системи ……………………………………………………………………………………….10
 1. Поділ індикаторів та визначення таксономічного показника ……………11
 1. Розрахунок показника рівня економічної безпеки системи ……………...12

Висновки …………………………………………………………………………...16

Література …………………………………………………………………………..17

Додатки ……………………………………………………………………………..18


Управління фінансовою санацією

заказть контрольную работу в Днепропетровске

Управління фінансовою санацією

Зміст

 

Вступ …………………………………………………...……………………………………………3

1. Наукове ессе 

Зарубіжні моделі прогнозування банкрутства підприємств та особливості їх застосування в Україні ………………………………………………………………………………………………4

2. Практична частина

Оцінка та прогнозування імовірності банкрутства ……………………………………………..12

2.1.   Оцінка та прогнозування імовірності банкрутства на основі багатофакторних моделей прогнозування банкрутства: Альтмана,Таффлера,Спрінгейта,Ліссу та інші ………………...12

2.2.   Розробка висновків про фінансовий стан підприємства ……………………………….14

2.3.   Вироблення рекомендацій щодо поліпшення фінансово-економічного стану підприємства ………………………………………………………………………………………24

Висновки …………………………………………………………………………………………..26

Література …………………………………………………………………………………………27

Додатки …………………………………………………………………………………………….28


Екологічне право

Заказать контрольную работу в Днепропетровске

Екологічне право

ЗМІСТ

1. Поняття та види екологічних прав громадян…………………………………3

2. Характеристика окремих екологічних прав громадян, які закріплені у ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»…..8

3. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища……………………………………………………………………….11

4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків………………………………………………………………………...14

5. Правові форми та способи захисту екологічних прав громадян………….16

Задачі……………………………………………………………………………..18

Задача 1…………………………………………………………………………..18

Задача 2…………………………………………………………………………..22

Задача 3…………………………………………………………………………..25

Задача 4…………………………………………………………………………..29

Задача 5…………………………………………………………………………..32

Задача 6…………………………………………………………………………..35

Список використаних джерел………………………………………………….38


Інтернет-маркетинг AliExpress

заказать диплом в днепропетровске

Інтернет-маркетинг AliExpress

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………3

 1. Характеристика діяльності компанії «Aliexpress.com» ……………………4
 1. Особливості роботи торговельного майданчика «AliExpress» ……………7
 1. Аналіз інтернет-маркетингової діяльності AliExpress ……………………..9

Висновки …………………………………………………………………………...19

Література ………………………………………………………………………….20


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ»

заказать реферат в Днепропетровске на тему

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ»

ЗМІСТ

 

стор.
Вступ 3
Розділ I. Феномен поняття самоактуалізації особистості 4

4

6

Розділ II. Концепції поняття «самоактуалізація особистості» в роботах К. Роджерса та А. Маслоу

 

8

8

10

Висновки 12
Список використаних джерел 13

 


САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ І ЙОГО ПРОБЛЕМИ

заказать реферат в Днепре на тему

САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ І ЙОГО ПРОБЛЕМИ

ЗМІСТ

 

стор.
Вступ 3
Розділ I. Самоспостереження як метод пізнання психічної реальності людини

 

4

 1. Суть поняття самоспостереження
4
 1. Самоспостереження в історії психології
6
Розділ II. Проблеми методу самоспостереження 8
8

10

Висновки 12
Список використаних джерел 13

 


МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

заказать контрольную работу в Днепропетровске

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

ЗМІСТ

 

стор.
Вступ 3
Розділ I. Методи реєстрації електричної активності головного мозку

 

4

 1. Електроенцефалографія
4
 1. Топографічне картування електричної активності мозку

6

 1. Викликані потенціали
7
Розділ II. Комп'ютерно-томографічні, магнітні та сенсорні методи вивчення роботи головного мозку

 

8

 1. Комп'ютерна томографія і мікрополяризація
8
 1. Магнітоенцефалографія
9
 1. Сенсорна стимуляція, руйнування мозку
10
Висновки 12
Список використаних джерел 13

 


Компютер - як засіб розвитку дитини дошкільника
Інклюзивна освіта в Білорусі
ПОРУШЕННЯ ЗОВНIШНЬОГО ДИХАННЯ

заказать реферат в Днепропетровске на тему

ПОРУШЕННЯ ЗОВНIШНЬОГО ДИХАННЯ

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………....3

1. Система зовнiшнього дихання, характеристика основних процесів…….…4

2. Причини i механiзми порушення альвеолярної вентиляції……………....…8

3. Порушення легеневої перфузiї та

перфузiйно-вентиляцiйних взаємовідносин………………………………...…12

4. Причини i наслiдки порушення дифузiї газiв………………………....….…16

Висновки…………………………………………………………………………20

Список використаної літератури………………………………………….…….22


Режим робочого часу
Моделювання туристичного бізнесу на конкретній території

Контрольная работа на аказ в Днепропетровске

Моделювання туристичного бізнесу на  конкретній території

Зміст

 

Вступ …………………………………………………………………………………3

1.      Дослідження природних історико-антропогенних ресурсів, вивчення місцевої інфраструктури с. Прибірськ …………………………………………….4

2.      Ознайомлення зі звичаями народного населення ………………………….9

3.      Вивчення місцевого туристичного ринку, дослідження та аналіз конкурентів на даному ринку, вибір цільової аудиторії ………………………...12

4.      Ознайомлення з проектом та залучення інвесторів ………………………16

5.      Визначення спеціалізації фірми ……………………………………………17

6.      Структурні елементи фірми ……………………………………………..…18

6.1.   Логотип ………………………………………………………………………18

6.2.   Форма організації та власності фірми ……………………………………..18

6.3.   Організаційна структура управління фірми ………………………………18

6.4.   Цілі і завдання фірми ……………………………………………………….19

6.5.   Підготовка проектів бізнес-плану ………………………………………….19

6.6.   Реєстрація підприємства ……………………………………………………21

6.7.   Відкриття рахунків, виготовлення печатей, бланків, фірмових штампів .23

6.8.   Вибір партнерів і укладання з ними договорів ……………………………24

6.9.   SWOT аналіз ………………………………………………………………...25

6.10. Формування туристичного продукту та додаткові послуги ……………..26

Висновки …………………………………………………………………………...31

Література …………………………………………………………………………..33


Развитие аудита персонала
Управление проектами в России

Реферат на заказ в Днепропетровске на тему:

«Управление проектами в России»

Содержание

 

Введение …………………………………………………………………………………………….3

 1. История становления системы управления проектами в России ………………………..4
 1. Структурные изменения в управлении проектами в рамках проводимых реформ современной России ………………………………………………………………………………..8
 1. Определение сфер использования системы управления проектами …………………..12

Заключение ………………………………………………………………………………………...14

Литература ………………………………………………………………………………………...15


Методи криміналістики
Социальное инспектирование за рубежом

Заказать Реферат  в Днепропетровске на тему:на тему:

«Социальное инспектирование за рубежом»

(на примере Франции)

Содержание

Введение …………………………………………………………………………..3

1. Особенности развития социальной работы во Франции ……………..4

2. Особенности становления социального инспектирования и проведения социальной работы населением во Франции …………………………………7

3. Современные тенденции реализации программ и мероприятий по проведению социального инспектирования во Франции …………………..11

Заключение ……………………………………………………………………..14

Литература ……………………………………………………………………..15


Маркетинговий аудит

Маркетинговий аудит

Заказать курсрвую работу в Днепропетровске на тему:

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………3

1) Сегментування ринку і позиціонування суб’єкта на ринку України ….5

2) Проведення ситуаційного аналізу діяльності підприємства на ринку України …………………………………………………………………………11

3) Характеристика діяльності директору з продажів косметичної компанії ……………………………………………………………………………………20

4) Програма аудиту та пропозиції щодо заходів по досягненню поставленої маркетингової цілі ………………………………………………..32

Висновки ………………………………………………………………………..35

Література ………………………………………………………………………37


Социальная реклама (экология)

Реклама и рекламная деятельность

Социальная реклама (экология)

Содержание

Часть 1

Анализ рекламного материала ………………………………………………….3

1.1. Клиент ………………………………………………………………………3

1.2. Стилистика …………………………………………………………………5

1.3. Акценты …………………………………………………………………….6

1.4. Кристаллизация текста …………………………………………………….8

Часть 2

Изучение алгоритма психологического анализа предварительного сообщения (фазы корректировки сообщения) ……………………………………………...10

2.1. Потребности и мотивация ……………………………………………….11

2.2. Изображение имиджа …………………………………………………….13


Организация выставочной деятельности

Заказать Контрольную работу в Днепропетровске на тему: работа

Организация выставочной деятельности

Содержание

1. Название выставки ……………………………………………………...…3

2. Место проведения …………………………………………………………3

3. Организатор выставки ……………………………………………………3

4. Характеристика выставки …………………………………………………3

5. Описание и отношение к увиденному на выставке ……………………11

Список литературы ……………………………………………………………..17

Дослідити тематику і жанри універсального

Реферат

На тему «Дослідити тематику і жанри універсального розважального видання «Телескоп»»

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………3

1. Характеристика журналу «Телескоп» ……………………………………4

2. Тематика і жанри журналу «Телескоп» …………..……………………….5

Висновки ………………………………………………………………………….. 10

Література ………………………………………………………………………… 12


Методи математичного моделювання в кримінальному праві

Заказать Реферат  в Днепропетровске на тему:на тему

«Методи математичного моделювання в кримінальному праві»

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………3

1. Основні характеристики методу моделювання в кримінальному праві ..4

2. Використання математичних моделей в кримінальному праві ………..5

3. Виявлення перспектив в області математичного моделювання в системі права ………………………………………………………………………………..8

4. Визначення наукових підходів до вивчення математичного моделювання ……………………………………………………………………………………….13

Висновки …………………………………………………………………………..22

Література ………………………………………………………………………..28


Управление в социальной сфре

Заказать Контрольную работу в Днепропетровске на тему:

Управление в социальной сфере

Тема 13. Методы оплаты стационарной помощи.

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………. 3

1. Особенности стационарной медицинской помощи в России …………… 4

2. Методы оплаты стационарной помощи …………………………………. 6

Заключение ……………………………………………………………………….. 10

Литература ……………………………………………………………………….. 11


Совершенствование отбора персонала при приеме на работу

заказать отчет по практике в Днепропетровске на тему

Управление персоналом организации

Тема 17. Совершенствование отбора персонала при приеме на работу.

(на примере ООО «Госсзаказ»)

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………. 3

1. Теоретическая часть

Методологическая характеристика проблемы совершенствования отбора персонала при приеме на работу ……………………………………………….. 4

2. Аналитическая часть

Совершенствование отбора персонала при приеме на работу в ООО «Госсзаказ» ……………………………………………………………………………………. 10

2.1. Современное состояние проблемы ……………………………………… 10

2.2. Тенденции развития рассматриваемой проблемы ……………………… 16

2.3. Методика анализа системы управления персоналом по рассматриваемому направлению ……………………………………………………………………… 23

3. Причины, мешающие эффективному развитию совершенствования системы отбора персонала при приеме на работу в ООО «Госсзаказ» ……. 35

4. Задание на разработку организационного проекта на тему «Совершенствование отбора персонала при приеме на работу на примере ООО «Госсзаказ»» ……………………………………………………………………… 39

Заключение ……………………………………………………………………….. 43

Литература ……………………………………………………………………….. 

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

отчет по практике на заказ в Днепропетровске

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………. 3

ЗАВДАННЯ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ РОБОТИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ……………………………………………………………………………………… 4

ЗАВДАННЯ 2. КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ……………………………………………………………………………………… 18

ЗАВДАННЯ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ………………………………….. 23

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………. 25

ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………..………………………. 27


Глобальні екологічні проблеми сучасності

заказать реферат в Днепропетровске

Глобальні екологічні проблеми сучасності

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………….. 3

1. Характеристика сучасного стану висвітлення глобальних екологічних проблем в Україні ………………………………………………………………… 4

2. Аналіз інтернет-джерел та інтернет-ресурсів з питання глобальних екологічних проблем сучасності в Україні ………………………………………. 6

Висновки …………………………………………………………………………. 15

Використані джерела …………………………………………………………….. 16


Управління забезпеченням інформаційної діяльності

Заказать реферат в Днепропетровске на тему:

Управління забезпеченням інформаційної діяльності

(на прикладі України)

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………. 3

1. Визначення проблеми забезпечення інформаційної діяльності на рівні держави та світовому рівні (внутрішня та зовнішня) ………………………….. 4

2. Складові ситуації забезпечення інформаційної діяльності в Україні …. 8

Висновки ………………………………………………………………………….. 14

Література ………………………………………………………………………. 15


Отче по практике

Отче по практике

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………. 3
   
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. АНАЛИЗ И ИЗЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ООО «AXIS» ………………………………………………………………………

5

1.1.   Год создания, правовая форма, краткая история деятельности, достижения, партнеры, конкуренты ………………………………………….

5

1.2.   Организационная структура …………………………………………….. 11
1.3.   Нормативные документы организации ………………………………. 13
1.4.   Специфика и показатели хозяйственной деятельности ………………  15
1.5.   Изучение организации работы с персоналом ………………………… 22
1.6    Характеристика деятельности отдела продаж компании «AXIS» ........ 24
Итоги анализа ………………………………………………………………........ 26
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ КОМПАНИИ И ОТДЕЛА ПРОДАЖ ООО «AXIS» ……………………………………….

28

2.1.   Определение проблем в деятельности компании и отделе продаж компании ………………………………………………………………………..

28

2.2.   Предложение конкретных рекомендаций по совершенствованию управленческой деятельности компании и работе отдела продаж компании ...…………………………………………………………………………………..

30

Итоги анализа ………………………………………………………………........ 33
   
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………… 34
   
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ……… 37


по предзаказать дипломную работу в Днепропетровске на тему:ной практике ООО «ВЕСАР+»

О Т Ч Е Т по предзаказать дипломную работу в Днепропетровске на тему:ной практике ООО «ВЕСАР+» ОГЛАВЛЕНИЕ ГЛАВА І 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 3 ГЛАВА II 6 1.АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 6 2. Выводы 13 ГЛАВА III 15 1. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 15 2. Выводы 18 ГЛАВА IV 20 1. АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ (ПРОЦЕССА) УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (В РАМКАХ ТЕМЫ ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ НА ТЕМУ:НОГО ПРОЕКТА) 20 2. Выводы 32 ГЛАВА V 34 ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТА 34 ГЛАВА VI 35 РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА ПРАКТИКЕ 35 СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ 44

ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА «ОРХІДЕЯ» 5 1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності модельного агентства «Орхідея» за 2013 – 2015 роки 5 1.2. Організація обліку на підприємстві (структура бухгалтерії, розподіл роботи) та коментар його облікової політики 12 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ДОКУМЕНТІВ 17 2.1. Первинний облік грошових коштів та документів в модельному агентстві «Орхідея» 17 2.2. Аналітичний і синтетичний облік безготівкових грошових котів та документів в модельному агентстві «Орхідея» 26 2.3. Облік готівкових грошових коштів в модельному агентстві «Орхідея» 32 2.3. Відображення грошових коштів у фінансовій звітності підприємства 37 2.4. Автоматизація операцій з обліку безготівкових грошових коштів 42 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 53

ЗВІТ про проходження виробничої практики

ЗВІТ про проходження виробничої практики ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТОВА ТОВ ЯКИМЕНКО 4 1.1. Спеціалізація підприємства, його виробнича структура та характеристика основної продукції 4 РОЗДІЛ 2 . ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ ЯКИМЕНКО 10 2.1. Функції фінансових підрозділів 10 2.2. Особливості організації безготівкових розрахунків 13 2.3. Особливості планування витрат 16 2.4. Особливості планування грошових надходжень 20 2.5. Особливості кредитування 22 2.6. Особливості оподаткування 23 2.7. Особливості фінансового планування на підприємстві 26 2.8. Оцінка фінансового стану підприємства 29 2.9. Аналіз економічних та фінансових показників діяльності підприємства 31 ВИСНОВОК 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 39

ЗВІТ з технологічної виробничої практики

ЗВІТ з технологічної виробничої практики з спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОРТЕК» 4 1.1. Організаційна характеристика підприємств…………………………4 1.2. Охорона праці на підприємстві 9 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 17 2.1. Роль обліку в системі управління базою практики та основи його організації. Характеристика плану бухгалтерського обліку бази практики 17 2.2. Організація та облік розрахункових операцій. Прогнозування грошових надходжень підприємства та їх використання 22 2.3. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів 26 2.4. Розрахунки з працівниками 29 2.5. Організація фінансової роботи на підприємстві та фінансові ресурси підприємства, формування капіталу 39 2.6. Використання підприємством банківських кредитів 42 2.7. Оподаткування підприємства 44 2.8. Формування доходів та витрат, прибутку підприємства, формування та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку 48 2.9. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства 49 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 52 3.1. Оцінка майнового стану підприємства 52 3.2 .Оцінка фінансової стійкості підприємства 53 3.3. Оцінка ліквідності балансу підприємства 55 ВИСНОВОК 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 62

наліз організаційно-правових характеристик діяльності

Отче по практике ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Аналіз організаційно-правових характеристик діяльності 4 2. Маркетингова діяльність підприємства 10 3. Фінансово-економічні показники діяльності 15 4. Організація виробництва й управління. Особливості обліку 24 5. Трудові ресурси та управління персоналом 31 6. Прогнозні показники діяльності. Прогнозування банкрутства 38 7. Індивідуальне завдання 40 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 57  

Податковий менеджмент

Контрольна Податковий менеджмент ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Порядок обліку податкових надходжень 4 2. Сутність особових рахунків платників податків та порядок їх ведення 6 3. Звітність по податковим надходженням 9 4. Способи забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків і зборів 12 5. Відповідальність за порушення податкового законодавства 14 6. Поняття та порядок нарахування пені 17 ВИСНОВКИ 21 ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25  

Страхування

Контрольна Страхування ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Сутність страхових резервів 4 2. Формування технічних резервів в страхових компаніях 9 ВИСНОВКИ 18 Завдання 4 20 Завдання 19 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25  

Облік і аудит грошових коштів на підприємстві сфери послуг

Отче по практике Тема:Облік і аудит грошових коштів на підприємстві сфери послуг ДФ ПАТ "Укртелеком" ЗМІСТ ВСТУП 3 1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ПАТ «Укртелеком» за 2013 – 2015 роки 4 1.2. Організація обліку на підприємстві (структура бухгалтерії, розподіл роботи) та коментар його облікової політики 14 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ СФЕРИ ПОСЛУГ 19 2.1. Облік касових операцій 19 2.2. Облік безготівкових коштів 25 2.3. Особливості обліку грошових коштів в умовах використання ЕОМ 29 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 35 3.1. Організація аудиту грошових коштів 35 3.2 Методика проведення аудиту грошових коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50  

Мораль і соціальна диференціація суспільства
Правовідносини, законність, правопорушення

2.1.Контрольна 13 стор 

Предмет Право

Тема Правовідносини, законність, правопорушення та юридична відповідальність.

План:

 1. Поняття та структура правовідносин.
 2. Поняття законності та правопорядку.
 3. Правопорушення: поняття, склад та його види.
 4. Поняття юридичної відповідальності, її мета та види.

Предмет Юридична деонтологія
Естетичні погляди Середньовіччя.
Сутність і показники фінансової стабільності підприємств
Облік пересортиці, нестач і лишків за результатами інвентаризації
Міжнародний кредит, його форми і використання в Україні
Соціальні технології освіти та соціалізації в середні віки
Фінансове використання основних засобів
Особливості обліку в оптовій торгівлі
Поширення соціологічних розвідок в Україні в кінці 19 – початку 20 ст.

859

Контрольні

1. Соціологія. 18 стор 

            1. Поширення соціологічних розвідок в Україні в кінці 19 – початку 20 ст. „Генетична соціологія” Грушевського.

            2. Українська соціологія в еміграції („празький період”)

            3. Причини занепаду соціологічної науки за радянської доби

            4. Відродження соціології в незалежній Україні

Зміст

Вступ. 3

1. Поширення соціологічних розвідок в Україні в кінці 19 – початку 20 ст. „Генетична соціологія” Грушевського. 4

2. Українська соціологія в еміграції („празький період”)7

3. Причини занепаду соціологічної науки за радянської доби. 9

4. Відродження соціології в незалежній Україні14

Висновки. 17

Література. 18

Вибірка у соціологічному дослідженні

Контрольні

1. Соціологія. 17 стор 

Тема: Вибірка у соціологічному дослідженні,

           

Зміст

Вступ. 2

1. Значення методу вибірки в соціології3

2. Основні способи формування вибірки. 6

3. Етапи вибіркового обстеження. 10

4. Розрахунок обсягу вибірки.13

Висновок.16

Література. 17

 

2. Філософія. 10 стор 

Тема:  Цінності та їх роль у житті особи і суспільства,

            1. Цінності як ядро світоглядної проблематики та їх місце у структурі суспільства

            2. Проблема критерію ціннісного вибору

            3. Ієрархія цінностей людського буття. Класифікація вищих цінностей

План

Вступ

1. Цінності як ядро світоглядної проблематики та їх місце у структурі суспільства

2. Проблема критерію ціннісного вибору

3. Ієрархія цінностей людського буття. Класифікація вищих цінностей

Висновки

Список використаної літератури

Дизайн сучасного інтер’єру: креативні технології
Оцінка ефективності розвитку зовнішньої торгівлі Бельгії
Принципи міжнародно економічного договору
Етапи розвитку НБУ як головного банку держави

Тема 2. Етапи розвитку НБУ як головного банку держави.16 стор 

ПЛАН

 

Вступ

 1. Національний банк України
 2. Організаційна структура НБУ

 Висновки

Використана література

Тема 3. Грошово – кредитна політика в країнах з розвиненою ринковою економікою.15 стор цена 15 грн

ПЛАН

Вступ

 1. Грошово–кредитна політика
 2. Класифікація інструментів грошово – кредитної політики

Висновки

Використана література

Тема 4. Класифікація інструментів грошово – кредитної політики.15 стор 

 

ПЛАН

Вступ

 1. Грошово–кредитна політика
 2. Класифікація інструментів грошово – кредитної політики

Висновки

Використана література

Тема 5. Типи грошово – кредитної політики та їх класифікація.16 стор

ПЛАН

 

 

Вступ

 1. Кредитно-грошова політика Центрального Банку
 2. Типи грошово–кредитної політики та їх класифікація

Висновки

Використана література

Тема 6. Розвиток обігу електронних грошей. 16 стор 

ПЛАН

 

Вступ

 1. Електронні гроші та їх поняття
 2. Розповсюдженість електронних грошей та перспективи їх розвиття
 3. Проблеми в застосуванні електронніх грошей

Висновки

Використана література

Функції центральних банків держави

2. Предмет Фінансова система України.

 

6 окремих контрольних.

 

Тема 1. Функції центральних банків держави.15 стор 

ПЛАН

 

Вступ

 1. Загальна характеристика центральних банків
 2. Функції центральних банків
 3. Національний банк України та його функції

Висновки

Використана література

Роль валютного курсу у фінансовій стабілізації

Тема 6. Роль валютного курсу у фінансовій стабілізації.18 стор 

 

План

Вступ

1. Поняття валютного курсу, його сутність та основні характеристики

2. Роль валютного курсу у фінансовій стабілізації

Висновки

Література

оловні напрями структурних зрушень в Україні

Тема 5. Головні напрями  структурних зрушень в Україні.18 стор

План

Вступ

1. Структурні проблеми економіки України у контексті світового господарства

2. Основні причини та чинники структурних викривлень в економіці

3. Пріоритети структурної політики України

Висновки

Література

Державно – корпоративна модель реформ

Тема 4. Державно – корпоративна модель реформ.15 стор 

План

Вступ

 1. Характеристика базових моделей реформ
 2. Державно-корпоративна модель реформ: сутність та зміст
 3. Державно-корпоративна модель реформ на досвіді Китаю

Висновки

Література

Головні цілі перехідної економіки

Тема 2. Головні цілі перехідної економіки.17 стор 

План

Вступ

1.Особливості перехідної економіки

2. Основні завдання перехідної економіки

3. Головні цілі перехідної економіки в Україні

Висновки

Література

Базові економічні теорії перехідних систем

841

 

 1. Предмет Перехідні економічні системи

Контрольнi

Тема 1. Базові економічні теорії перехідних систем

19 стор 

План

Вступ

1. Особливості економічного розвитку в умовах перехідних економік

2. Базові економічні теорії перехідних систем

3. Базові моделі перехідних систем

4. Чинники ефективності економічних теорій у перехідній економіці

Висновки

Література

Капітальне будівництво в Україні.

840

3.Контрольна 19 стор Предмет Організація виробництва

Тема Капітальне будівництво в Україні.

ПЛАН

 

Вступ

 1. Капітальне будівництво
 2. Механізм планування капітального виробництва
 3. Проблеми та перспективи розвитку капітального будівництва в Україні

Висновки

Використана література

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті

 1. Контрольна 11 стор Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті

Теми:

 1. Поняття та мета створення інформаційних систем обліку ( ІСО), їх роль в управлінні економічним об’єктом.
 2. Категорії класифікаторів.
 3. Ресурси без даних.
 4. Принципи створення та функціонування ІСО.
 1. Контрольна 5 стор Цена 5 грн

Предмет Фінансовий аналіз

Тема Класифікація методів та прийомів аналізу фінансово господарської діяльності підприємства.

Комплексна оцінка управлінської діяльності.

 1. контрольна 8 стор 

Предмет Менеджмент персоналу

Тема Комплексна  оцінка управлінської діяльності.

ПЛАН

Вступ. 3

Комплексна  оцінка управлінської діяльності4

Методи оцінки. 5

Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу. 6

Висновок. 7

Список літератури. 8

Міжнародні кредито розрахункові та валютні операції

834

3. Контрольна 10 стор

Міжнародні кредито розрахункові та валютні операції.

Тема:

 1. Умови здійснення міжнародних розрахунків.
 2. Форвардний курс валюти: обґрунтування та принципи встановлення.
 3. Уніфіковані правила обігу векселів.

 

 1. Контрольна 8 стор Цена 10 грн

Предмет Міжнародний менеджмент

Тема Особливості управління людськими ресурсами   в міжнародних корпораціях за участю українських   підприємств.

Судження як форма мислення

830 Контрольна 32 стор Предмет Логіка Тема Судження як форма мислення План: 1. Сутність судження як форми мислення. Загальна характеристика судження. Судження і речення. Структура судження. Класифікація суджень. 2. Прості судження. Види простих суджень. Категоричні судження та їх види. Види суджень за кількістю та якістю. 3. Розподілення термінів у категоричних судженнях. Сутність розподілення термінів. Графічне зображення відношення між обсягами суб’єкта і предиката в судженнях різних типів. 4. „Логічний квадрат”. „Логічний квадрат” як наочна схема відображення характеру відношень між судженнями. Визначення істинності та хибності суджень з допомогою „логічного квадрата”

Суспільно політична організація та етнічний склад українського козацтва

1.Реферат 13 стор Цена 15 грн Предмет Історія України Тема Суспільно політична організація та етнічний склад українського козацтва. Зміст Вступ 3 1. Виникнення та джерела формування українського казацтва 4 2. Суспільно політична організація українського козацтва 6 3. Соціальна структура українського козацтва 10 4. Задунайська Січ 11 Висновок 13 Література 13

Архітектор (дизайнер) Ле Корбюзье біографія

828 Реферат Архітектор( дизайнер) Ле Корбюзье біографія Зміст Вступ ………………………………………………………………………………4 1. Біографія архітектора ………………………………………………………….5 2. Початок творчого шляху ………………………………………………………6 3. П`ять відправних точок сучасної архітектури ……………………………….7 4. Розквіт творчості майстра …………………………………………………….9 5. Видатний архітектор сучасності …………………………………………….12 Висновки ………………………………………………………………………...16 Список використаних джерел …………………………………………………17 Список рекомендованої літератури …………………………………………..18 Додатки ………………………………………………………………………….19

Фінанси підприємств, як складова частина фінансової системи держави

Контрольна 10 стор Предмет Фінанси підприємства Теоретичні питання. 1)Фінанси підприємств, як складова частина фінансової системи держави. 2) Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг, її формування, планування і розподіл.

Утилизация отходов нефтепереработки и нефтехимии:

Контрольна 14 стор. Утилизация и рекупирация отходов Тема: Утилизация отходов нефтепереработки и нефтехимии: а) кислые гудроны б) нефтяные шламы Зміст Вступ 3 1. Проблема утилізації промислових відходів 4 2. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу 6 3. Утилізація відходів металургійного комплексу 9 4. Утилізація відходів хімічного виробництва 10 5. Утилізація відходів переробки деревини 11 Висновки 13 Список використаних джерел 14

Розробити фірмовий стиль

821 Контрольна 20 стор Предмет маркетинг Зміст Вступ. 3 1. Розробити фірмовий стиль (емблема). 4 2. Розробити товарну політику (товарну стратегію) – якими товарами будуть торгувати 6 3. Цінова політика (цінова стратегія) – створення ціни 10 4. Політика розподілу (стратегія розподілу) 13 5. Політика просування (маркетингові комунікації) – розробити рекламну компанію. 15 6. Маркетингові дослідження (опрос). 17 Висновки. 19 Список використаних літературних джерел. 20

Оптова та роздрібна торгівля

819/5. Контрольна 19 стор Предмет Маркетинг Тема Оптова та роздрібна торгівля Зміст Вступ 3 1. Планування розподілу товару: оптова та роздрібна торгівля 4 2. Оптова і роздрібна торгівля як основні методи розподілу товару 16 Висновки 18 Список використаної літератури 19

Види та бух облік адміністративних витрат туристичної фірми

819/4. Контрольна 18 стор Предмет Облік в туризмі Тема Види та бух облік адміністративних витрат туристичної фірми. Зміст Вступ 3 1. Готельні послуги, їх ліцензування та сертифікація 6 2. Особливості оподаткування та обліку готельних послуг 6 3. Документування готельних послуг 8 4. Облік витрат і доходів готелів 11 5. Бухгалтерський і податковий облік у готелях 12 Висновки 17 Література 18

Порядок складання та подання звітності на торговельних підприємствах

819/3 Контрольна 15 стор Предмет Бух облік в торгівлі Тема Порядок складання та подання звітності на торговельних підприємствах ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Складання звітності на торговельних підприємствах 6 2. Подання звітності на торговельних підприємствах 9 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

Міграція населення України.

819/1 Контрольна 15 стор цена Предмет Регіональна економіка Тема Міграція населення України. Вступ 1. Основні демографічні показники 2. Історія міграції населення України 3. Міграція населення України на сучасному етапі Висновки Використана література

Сучасні теорії грошей

815/2 контрольна 10 стор Предмет Політична економія Тема Сучасні теорії грошей. Зміст Вступ 3 1. Кейнсіанська теорія грошей 4 2. Зародження кількісної теорії 6 3. Три сучасні напрямки в середині кількісної теорії грошей 8 Висновки 10 Список використаної літератури

Поняття культури мови і культури мовлення

815/1 Контрольна 14 стор Предмет Укр мова та література План 1. Поняття культури мови і культури мовлення. Основні закони спілкування 3 2. Способи ускладнення простих речень 6 3. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення 7 4. Короткий тлумачний словник (80 слів, зв’язаних з бухгалтерським обліком та аудитом) 8 Список використаних джерел 14

Патогенний вплив реклами

Реферат 20 стор Тема: Патогенний вплив реклами. Описати негативний вплив реклами, навести декілька прикладів (4-5) Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти пагубного впливу реклами 4 2. Патогенний вплив комерційної реклами 8 3. Негативний вплив політичної реклами 12 Висновки 19 Список використаних джерел 20

Етика юриста та риторика

805/3 Контрольна 14 сторн Предмет Етика юриста та риторика 1) Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії. 2) Загальні моральні вимоги до діяльності працівників прокуратури.

Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду

Контрольна 17 стор цена 15 грн

Предмет Кримінально-процесуальне право

1)Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду.

2)Правила оцінки доказів.

3)Особливі порядки провадження в справах про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Зміст договору купівлі-продажу та види спадкування

805/1

Контрольна 11 стор цена 10 грн

Предмет Цивільне право

 1. Зміст договору купівлі-продажу.
 2. Види спадкування.

.
http://www.zoofirma.ru/

Log in

create an account