Замовити дипломну роботу Львів | Київ

ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМНУЮ
Заказать недорого дипломную работу в Киеве. Строго в сроки! Все работы проходят  проверку Антиплагиат! Презентация в подарок! ИКЦ Карандаш.
Отчет по практике
Поможем написать отчет по практике. Пройти практику и заказать отчет по производственной, преддипломной или учебной практике недорого.
Заказать Реферат
Заказать недорого реферат - завершающий этап выполнения еачественной работы. Содержание которого отразится на Вашей защите!
Заказать Курсовую
Заказать курсовую работу недорого, качестенно и в сроки- этап выполнения работы. Содержание которых отразится на Вашей защите!

Замовити дипломну роботу Львів Київ

Часто трапляється так, що у студентів не вистачає часу, щоб самостійно виконувати студентські роботи. Це й не дивно, адже акадмемічне навантаження з кожним роком збільшується. Численні контрольні, курсові роботи, реферати, звіти з практики, бакалаврські та магістерські дипломні роботи змушують студентів не спати ночами аби все встигнути. Однак сайт docentx.com зможе вам допомогти! У нас можна замовити диплом або купити курсову роботу, реферат, контрольну та будь-яку іншу студентську роботу.

Ваша курсова робота - це наш клопіт! Послуги з написання дипломних робіт на замовлення ми надаємо понад 10 років. Кожна дипломна робота, контрольна, реферат чи курсова, написана для вас - це години роботи над вашою темою, тисячі набраних слів і в результаті відмінна оцінка та задоволений студент!

Замовляючи дипломну роботу у нас ви отримаєте:

Роботу, яка сподобається вашому керівнику. Всі необхідні правки та доопрацювання будуть зроблені безкоштовно та одразу ж
Спілкування вживу з персональним менеджером 7 днів на тиждень без вихідних До ваших послуг - більше 100 перевірених авторів
Можливість самостійного вибору автора: від викладача до доктора наук Знижки до 30% для постійних клієнтів на всi типи робiтПоради з написання і захисту дипломного проекту.

 

1. Що таке диплом?

Перш за все, слід визначити, що ж таке диплом (дипломна робота, дипломний проект тощо). З даним видом наукової роботи студент українського ВНЗ може зіткнутися після закінчення 4-го курсу - випускна кваліфікаційна робота (дипломна робота бакалавра), і після закінчення другого курсу магістратури (дипломна робота магістра).

Написання диплому - це остання ступінь, на яку повинен ступити студент в період, коли навчання добігає кінця і попереду нове життя і робота за фахом (або продовження роботи але вже з новим рівнем знань для заочників).

Питання про тему, етапи, структуру дипломного проекту, а також вимоги до змісту та оформлення, виникають у кожного студента. На ці питання повинен відповісти керівник диплому або ж кафедра, які є помічниками студента і зацікавлені в тому, щоб студент захистився за високу оцінку. Але, як правило, куратори не мають часу або бажання допомагати своїм підопічним. Або ж, що ще гірше, хочуть допомогти, але не безкоштовно. Тому студенту краще самому вивчити всі вимоги до написання і оформлення диплому і бути у всеозброєнні перед обличчям викладачів і комісії на захисті.

Проаналізувавши багаторічний досвід написання дипломів і їх захисту, ми можемо узагальнити весь матеріал і сформулювати основні поради, які допоможуть студенту гідно витримати фінальний етап навчання.

Як зазначено в методичних рекомендаціях для студентів, підготовка випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт є обов'язковою формою навчальної та наукової роботи студентів четвертого курсу першого (бакалаврської) рівня і студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Дипломна робота є складовою державної атестації, яка дозволяє виявити рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, їх здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Дипломна робота є формою навчально-дослідницької діяльності студентів і має на меті формування навичок проведення пошукових і прикладних досліджень. Дипломна робота сприяє більш свідомому оволодінню знаннями, вміннями і навичками, розвиває у студентів інтерес до наукових досліджень, формує навички самостійної творчої роботи і направляє на вирішення теоретичних, науково-прикладних і практичних завдань майбутньої професійної діяльності в різних виробничих сферах.

З одного боку, дипломна робота є завершальним етапом першого або другого рівнів вищої освіти, а з іншого - може бути використана здобувачем вищої освіти при навчанні на третьому (освітньо-науковому) рівні в якості основи або елемента дисертаційного дослідження.

Окремо потрібно відзначити, що існує ряд відмінностей між дипломними роботами з гуманітарних і технічних дисциплін, а за деякими параметрами гуманітарні та технічні дипломні проекти кардинально відрізняються один від одного. Так, диплом з гуманітарної дисципліни - це аналіз наукових досліджень з даної тематики (монографії, статті, матеріал підручників, Інтернет - джерела тощо), з подальшим узагальненням і формуванням висновків, а також власної думки. У свою чергу, в дипломі з економічних дисциплін, тільки перший розділ присвячений аналізу теоретичних наукових розробок з теми дослідження, у другому ж розділі слід проводити економічні розрахунки на прикладі конкретного ринку, підприємства або організації, а також виявити проблеми у функціонуванні суб'єкта господарювання. У третьому розділі економічного диплома необхідно розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків і розрахувати економічний ефект від озвучених пропозицій.

Окремо слід відзначити дипломи з технічних дисциплін, які є результатом кропіткої праці і супроводжуються складними розрахунками і кресленням схем (найчастіше з використанням спеціальних програм).

Таким чином, дипломна робота є невід'ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі - різновидом самостійної навчальної науково-дослідної роботи.

Метою дипломної роботи є закріплення теоретичних знань студентів; поглиблене вивчення однієї з конкретних проблем; дослідження генези і сучасного стану обраної проблеми; узагальнення результатів дослідження у вигляді висновків і формулювання пропозицій і рекомендацій щодо можливого застосування отриманих результатів.

Головними завданнями дипломної роботи є:

- підвести підсумки набутих знань, умінь і навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом;

- досягти глибокого розуміння щодо об'єкта дослідження;

- застосувати отримані теоретичні знання та практичні вміння до аналізу сучасного стану об'єкта;

- сформувати навички самостійної науково-дослідницької роботи;

- сформувати вміння використовувати методи наукового пошуку (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, моделювання тощо).

Дипломну роботу студент виконує самостійно під керівництвом наукового керівника. Дипломна робота передбачає вивчення наукових, навчальних, навчально-методичних та інших джерел по основній дисципліні і дотичних з нею дисциплін, аналіз зібраного фактичного матеріалу, узагальнення інформації, проведення емпіричних досліджень, вміння робити висновки.

Виконання студентом дипломної роботи і її захист передбачає вирішення комплексу задач і придбання певних навичок:

- закріплення теоретичних фундаментальних знань;

- розуміння особливостей теоретичних положень різних сучасних наукових шкіл, напрямків теоретичної науки, поглядів окремих вчених тощо;

- поглиблене вивчення матеріалу за темою дослідження;

- здатність творчо обробляти навчальну літературу, наукові монографії, статті тощо; логічно і коротко викладати матеріал;

- здатність здійснювати емпіричні наукові дослідження, обробляти і інтерпретувати їх результати;

- оволодіння культурно-стилістичними прийомами написання та оформлення наукової роботи;

- оволодіння комп'ютерною технікою на рівні користувача;

- виконання організаційних вимог щодо процесів підготовки, написання і захисту роботи;

- розвиток комунікативних навичок, освоєння практики публічного захисту, презентації роботи.

2. Вибір теми і керівника дипломного проекту

На першому етапі написання дипломного проекту відбувається вибір теми і керівника (куратора).

Теми дипломних проектів можуть змінюватися щороку і, в обов'язковому порядку, затверджуються кафедрою. В першу чергу слід на кафедрі або у куратора взяти перелік тем і ознайомиться з ним уважним чином, так як доцільно зупинити свій вибір на тій темі, яка Вам дійсно цікава або ж на декількох темах.

На другому етапі необхідно спробувати самостійно пошукати наукову літературу, публіцистику, монографічні праці, а також додаткову інформацію відповідно до обраними темами. Важливим для студента є те, що на цьому етапі, деяка кількість тем відсіється через недостатню вивченість теми і відповідно малу чисельність джерел, які можна використовувати при написанні диплому. Можна порадити все таки взятися за написання маловивченою теми, яка Вам цікава, але в цьому випадку є позитивний момент, що Ви будете одним з перших, хто більш глибоко вивчить тему, а негативним є те, що для розробки теми Вам доведеться витратити більше сил і часу. Але комісія гарантовано оцінить Ваші старання і те, що Ви приділили стільки часу такій незвичайній і рідкісній темі.

Сухий текст методичок стверджує, що: «Тема дипломної роботи обирається студентом, виходячи з його навчально-пізнавальних і наукових інтересів. Свій вибір студент здійснює протягом тижня з моменту отримання тематики дипломних робіт і подає на кафедру заяву із зазначенням обраної теми. На цьому етапі з ініціативи студента формулювання теми може бути уточнена. Кафедра стверджує студенту тему і призначає керівника дипломної роботи ».

Детально зупинимося на виборі керівника. Саме характер викладача, його рівень професіоналізму і особисте ставлення до Вас можуть зіграти вирішальну роль в процесі написання і захисту дипломного проекту.

Чуйний керівник може допомогти зі складанням плану дипломного проекту, перевірити вміст розділів, а на захист, що особливо важливо, може виступити в захист свого підопічного.

Окремо підкреслимо, що з темами, які були Вами обрані, можна звернутися до куратора, який обраний вами в якості наукового керівника. Саме керівник може порадити на яку тему слід зупинитися, може розповісти про труднощі, з якими студент може зіткнуться при вивченні та розкритті теми, а, найголовніше, куратор зможе відповісти на будь-які поточні виниклі питання.

Також необхідно вибрати керівника, який не сильно завантажений роботою, так як тоді Ви не будете витрачати час на черги в період показу чернеток і робочого матеріалу диплому.

Можна підкреслити, що ідеальним варіантом, є вибір куратора, з яким у студента в період навчання склалися хороші відносини і з яким вже було встановлено особистий контакт. До такого керівника студент може звернутися не тільки під час консультації, а й в будь-який інший час.

Кафедра може призначити Вам тему дипломного проекту, якщо Ви самостійно її не обрали і не подали заяву на кафедру.

 Таким чином, до вибору теми необхідно підійти з усією відповідальністю, тому що набагато легше написати дипломну роботу, коли тема для Вас цікава і не викликає роздратування і нерозуміння.

3.Етапи написання дипломного проекту

Написання дипломної роботи повинно відбуватися згідно з графіком, який складений студентом за погодженням з керівником роботи і затверджений завідувачем кафедри.

Виконання дипломного проекту проводиться в кілька етапів:

- вибір теми;

- ознайомлення з її теоретичними і практичними аспектами (попередній огляд літератури);

- визначення цілей і завдань роботи, об'єкта і предмета дослідження;

- складання попереднього плану теоретичного та емпіричного дослідження, його узгодження з науковим керівником;

- підбір та опрацювання джерел та фактичного матеріалу (поглиблений огляд літератури), формулювання теоретичної моделі дослідження;

- розробка програми практичного дослідження, підбір методів і методик практичного дослідження;

- проведення практичного дослідження;

- кількісна обробка даних із застосуванням математичних і статистичних методів;

- якісна інтерпретація отриманих даних;

- виявлення проблем у діяльності суб'єкта дослідження;

- розробка заходів / шляхів / програм з мінімізації проблем і пошуку шляхів вдосконалення діяльності суб'єкта дослідження;

- формулювання висновків дослідження;

- оформлення дипломної роботи відповідно до вимог;

- проведення передзахисту дипломної роботи;

- доробка роботи (при необхідності), подача науковому керівнику для остаточної перевірки;

- подача роботи рецензента, отримання рецензії;

- підготовка виступу і презентаційних матеріалів для публічного захисту дипломної роботи (з використанням мультимедійних засобів);

- подача дипломної роботи, реферату, рецензії, диска (із записом роботи, реферату, презентації) на кафедру для перевірки науковим керівником і підготовки його відкликання;

- публічний захист.

Дотримання зазначеної логічної послідовності етапів виконання дипломної роботи дозволить студенту значно зменшити її трудомісткість і позбавить від неефективного використання часу.

4. Права і обов'язки студента і керівника

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали необхідні обсяги навчального плану і не мають академічної заборгованості.

Права і обов'язки студента:

- має право вибору теми з числа запропонованих кафедрою або може запропонувати іншу тему (при цьому вона повинна бути грамотно сформульована і аргументована), закріплення теми за студентом відбувається на підставі його особистої заяви на ім'я завідувача структурного підрозділу; без узгодження з кафедрою вільний вибір теми не допускається;

- студент повинен самостійно підібрати літературні джерела (книги, монографії, статті) і досконало відпрацювати їх,

- студент повинен обов'язково проаналізувати ступінь вивченості теми в вітчизняних та зарубіжних наукових джерелах;

- має право на отримання консультацій наукового керівника;

- студент зобов'язаний відповідно до встановленого графіка виконання дипломної роботи звітувати перед керівником про виконання запланованих етапів роботи;

- повинен враховувати в роботі зауваження і пропозиції керівника;

- несе особисту відповідальність за правильність прийнятих трактувань, обґрунтувань, висновків і якість оформлення дипломної роботи.

Зміна теми або керівника може статися тільки при наявності мотивованої заяви, з візою завідувача кафедри, не менше ніж за місяць до дати планового захисту роботи.

Якщо студент подає на попередній захист не самостійно виконану роботу, рішенням кафедри робота до захисту не допускається. Виявлення несамостійності виконання роботи відбувається в два етапи. На першому проводиться технічна перевірка за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, що дозволяють визначити обсяг механічно вставлених, без посилань, уривків чужих текстів. На другому етапі експерти кафедри визначають наявність плагіату і присвоєння чужих ідей.

Що стосується керівника дипломної роботи, то він призначається з числа досвідчених викладачів кафедри.

Права і обов'язки керівника дипломної роботи:

- озвучує студенту завдання на дипломну роботу;

- стверджує і контролює графік виконання роботи;

- консультує і організовує діяльність студента з питань написання роботи, координує роботу в межах своєї компетенції;

- керівник власним підписом на титульному аркуші дипломної роботи повинен засвідчити факт дотримання нормативних вимог і достатню якість виконаної роботи;

- готує і надає на кафедру відгук на дипломну роботу;

- повинен бути присутнім на захисті дипломної роботи, виконанням якої він керував.

5.План диплому: складання та затвердження

Так як дипломний проект є досить об'ємним видом діяльності, то досить часто пошук необхідної інформації для нього стає складним завданням і виникає необхідність в структуруванні матеріалу, що можливо досягти шляхом складання плану дипломної роботи.

План дипломного проекту - це зміст диплома, а точніше всі пункти дипломного проекту, встановлені в строгій послідовності.

Як правило, зміст дипломного проекту слід скласти спільно з куратором і не слід затягувати з цим етапом. Куратор охочіше прийме студента, якщо з планом підійти до нього відразу після затвердження теми, а не після закінчення семестру, коли викладач сильно зайнятий. Слід дотримуватися золотого правила: чим раніше приносиш роботу на перевірку, тим простіше роботу здати. Хоча, це відноситься до процесу навчання в принципі, а не тільки до теми, як правильно написати і захистити дипломний проект.

Таким чином, план краще скласти, порадившись з куратором. Але якщо куратор Вам відмовить, то в такому випадку доведеться скласти план самостійно. Для складання плану необхідно взяти кілька монографій або підручників, в яких розглянута тема дипломного проекту, і необхідно провести детальний аналіз змісту. Як правило, обраній Вами темі дипломного проекту буде відповідати який-небудь параграф підручника з декількома пунктами. Це і слід взяти за макет змісту дипломного проекту. А далі задача полягає в тому, щоб скомпонувати з декількох джерел свій унікальний і детальний план роботи.

Коректне складання плану значно спростить пошук потрібної інформації і процес написання дипломної роботи. План - це, в своєму роді, графік дипломної роботи, послідовність певних дій, структура думок студента.

6.Структура диплома

Дипломна робота повинна повністю розкривати тему дослідження через виконання поставлених завдань і носити характер самостійного дослідження.

Дипломна робота на четвертому курсі навчання в університеті вимагає наявності елементів наукового дослідження:

- визначення практичної значущості роботи через обґрунтування реальності застосування її результатів для потреб практики;

- застосування комплексного, системного підходу у виконанні завдань дослідження шляхом розгляду предмета з різних сторін;

- теоретичного та емпіричного використання передової сучасної методології і наукових розробок;

- містити творчі та новаторські ідеї.

Оригінальність визначення та вирішення поставлених завдань є одним з основних критеріїв оцінки якості роботи.

Робота повинна мати чітку логічну структуру і складатися з титульного листа, плану (змісту), вступу, основної частини, розкриває зміст теми, висновків і пропозицій, списку використаної літератури та додатків.

Основна частина, в свою чергу, може складатися з 2-3 розділів, кожен з яких може складатися з 2-5 підрозділів.

Обсяг основного змісту дипломної роботи (без титульного аркуша, змісту, списку використаної літератури та додатків) має бути в межах:

- 70-80 сторінок для студентів бакалаврату;

- 90-110 сторінок для студентів магістратури.

Як правило, список використаних джерел в дипломній роботі повинен включати:

- 70-90 джерел для студентів бакалаврату;

- 80-120 джерел для студентів магістратури

Кожен розділ роботи починають з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова. Основний текст розділу ділиться на 2-5 смислових підрозділів, в яких висвітлюються певні змістовні частини досліджуваних питань. Обсяги підрозділів роботи повинні бути пропорційними (не допускається, наприклад, щоб один підрозділ складався з 1-2 сторінок, а інший - з 10). В кінці кожного розділу в декількох реченнях узагальнюють результати, отримані в цій частині роботи.

Теоретичний розділ роботи не може становити більше 30% від загального обсягу роботи

Зміст дипломної роботи відображає порядок викладу матеріалу в структурних частинах роботи.

Титульний лист дипломної роботи містить інформацію про навчальний заклад, вид діяльності і найменування теми, дані про виконавця і керівника про допуск завідувачем кафедрою до захисту.

Зміст містить перелік структурних частин роботи (вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів і підрозділів, висновки, список використаних джерел та найменування додатків) і номери їх відповідних початкових сторінок.

Вступ розкриває сутність роботи, дає її загальну характеристику і містить такі обов'язкові елементи:

Актуальність роботи - висвітлення сучасного стану обраної проблеми, пояснення в декількох реченнях важливості і своєчасності її подальших досліджень як з теоретичної, наукової точки зору, так і з точки зору практики.

Мета дослідження - головна мета, ідея, якій підпорядкована робота.

Завдання роботи - конкретні теоретичні і практичні завдання, які студент збирається вирішити для досягнення головної мети дослідження.

Об'єкт і предмет дослідження характеризують спрямованість роботи, визначають обрану для вивчення наукову проблему. Об'єктом може бути процес або явище, певна сфера дослідження, що породжує проблемну ситуацію. Об'єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і часткове: предмет знаходиться в межах об'єкта. Предмет дослідження - це чітко визначений аспект наукового вивчення процесу або явища в межах об'єкта. Найчастіше, предмет вивчення збігається з формулюванням теми. Саме предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, зазначену на титульному аркуші як її назва. Однак, слід зазначити, що коли тема досить вузька і розкриває якийсь один конкретний аспект, то формулювання предмета не збігається з формулюванням теми дослідження і зазвичай ширше, ніж тема.

Теоретико-методологічні основи дослідження відображають, згідно з якими науковим парадигм студент здійснює дослідження.

У вступі до дипломної роботи перераховуються методи дослідження з поясненням, для чого саме вони використовувалися.

Також у вступі обов'язково потрібно вказати відомості про:

- з урахуванням вивчення;

- наукова новизна і теоретичне значення дослідження;

- практичне значення отриманих результатів дослідження;

- апробації результатів дослідження, власні публікації по темі дослідження;

- структуру і обсяг дипломної роботи.

Основна частина дипломної роботи послідовно розкриває зміст роботи, подаючи матеріал відповідно до цілей дослідження і поставленими завданнями.

Основна частина роботи складається з двох-трьох розділів, кожен з яких може містити два-п'ять підрозділів.

У першому (теоретичному) розділі вирішуються переважно теоретичні завдання роботи: подається комплексний аналіз вивченості об'єкта і предмета дослідження, порівнюються погляди представників різних наукових шкіл на досліджувану проблему, з'ясовуються можливі протиріччя, розглядаються моделі, що використовуються в даній тематиці, формулюється загальна характеристика предмета дослідження і його особливостей, проводиться послідовний розгляд і аналіз складових елементів предмета дослідження або його окремих аспектів, застосовується розглянута теорія до аналізу фактичного матеріалу, реальних і гіпотетичних прикладів, формулюються загальнотеоретичні висновки.

У другому і третьому розділах, як правило, вирішуються емпіричні завдання дослідження властивостей і особливостей певного явища, діяльності суб'єкта господарювання. Засобом вирішення емпіричних завдань виступає використання різних методик і методів, які студент може знайти в літературі, запозичити з практичних занять або отримати, звернувшись за допомогою до керівника роботи.

У дипломних проектах з економічних дисциплін розділ 2 є дослідницько-аналітичним. В даному розділі повинні бути розкриті як дослідницький аспект, так і аналітичний, тобто другий розділ повинен містити всю зібрану інформацію і фактичний матеріал для повного розкриття змісту і аналізу суб'єкта господарювання, які повинні бути вивчені на прикладі конкретного підприємства.

Дослідження проблемних аспектів, описаних в дипломному проекті необхідно здійснити, базуючись на об'єднанні накопиченого і систематизованого матеріалу, а також угруповання і обробки отриманих даних.

У другому розділі (розділі) слід надати загальну організаційно-економічну характеристику суб'єкта господарювання (описати організаційно-правову форму, сферу діяльності, організаційно-управлінську структуру, систему управління тощо) і провести аналіз в динаміці результатів його господарсько-фінансової діяльності, охарактеризувати середовище функціонування, чинники розвитку підприємства / організації, оцінити наявні тенденції та майбутній потенціал розвитку.

Відзначимо, що особливо ретельно слід необхідно провести аналіз тих явищ і процесів, які мають відношення безпосередньо до предмету дослідження дипломної роботи. Аналіз повинен бути проведений рівномірно, зачіпаючи всі сторони діяльності суб'єкта господарювання, так як розрахунок ефективності діяльності не повинен превалювати в загальному обсязі (якщо, звичайно, тема роботи не звучить як «Оцінка ефективності діяльності підприємства»). Особливо важливим є наявність зв'язку між теоретичним розділом, в тій його частині, де описані методологічні аспекти аналізу предмета дослідження (алгоритм розрахунку, формули, методики) і аналітичним розділом, в якому методики повинні бути реалізовані на практиці.

У другому розділі слід виявити проблеми, які необхідно виправити і в третьому розділі розробити заходи щодо їх усунення.

Аналіз у другому розділі слід проводити на підставі адміністративної, організаційної, економічної, фінансової та інших видів документації конкретного суб'єкта господарювання, який є базою дослідження. Важливим джерелом фактичних даних можуть бути статистична інформація, результати польових досліджень, спостережень, опитувань і обстежень, а також інших методів збору первинної інформації. Дану інформацію студент може отримати в процесі переддипломної практики.

Розділ 3 носить рекомендаційний характер. Основне завдання даного розділу - розробка і систематизоване обґрунтування конкретних напрямків, рекомендацій, пропозицій в напрямку вирішення тих чи інших проблем, які були виявлені в другому розділі. Важливою є пропозиція для суб'єкта господарювання впровадити програму дій з впровадження розроблених заходів, оцінка економічної доцільності їх впровадження, а також опис того як впливають запропоновані заходи на поліпшення діяльності суб'єкта господарювання.

Необхідно підкреслити, що дипломи з психології мають свою специфіку, яку необхідно позначити. Так, на четвертому курсі на факультет «Психологія» емпіричне дослідження зазвичай обмежується поглибленим констатуючим експериментом та укладенням рекомендацій з профілактики, корекції, розвитку або формування певних психічних явищ. Дипломна робота магістра повинна містити не тільки констатуючий експеримент, але і формуючий, де відбувається перевірка на практиці дієвості запропонованих шляхів вирішення виявлених в констатуючому експерименті проблем. У той же час, якщо проблематика дослідження не дає можливості проводити формуючий експеримент, в дипломній роботі можна замінити його іншим ґрунтовним емпіричним дослідженням, що дає велику кількість важливої ​​науково-прикладної інформації. Це може бути лонгітюдне дослідження; адаптація невідомої в Україні зарубіжної психодіагностичної методики; дослідження дуже великої вибірки з уточненням або спростуванням наявної наукової інформації; крос-культурне дослідження тощо. Якщо студент не планує в своєму дослідженні проводити формуючий експеримент, бажано, щоб він своєчасно (до початку емпіричного дослідження) проконсультувався з цього приводу не тільки зі своїм науковим керівником, а й з іншими експертами, які будуть брати участь в оцінці та захисту роботи. Це дозволить уникнути непорозумінь на захисті, тому що дипломна робота повинна містити не тільки наукову новизну, а й обгрунтоване практичне значення.

Висновки є підсумком роботи. До них відносять найважливіші результати роботи, отримані автором особисто відповідно до поставлених завдань і мети дослідження: виявлено тенденції, закономірності, які визначають зміст досліджуваного процесу або явища, спроби узагальненого пояснення отриманих результатів. У висновках повинні знайти відображення теоретичні припущення про тенденції розвитку об'єкта дослідження, вплив різних чинників на зміну об'єкта і предмета дослідження. Якщо в роботі досліджувалася динаміка явища, то робляться висновки про його характер (коли і якими були зміни і які причини). Висновки оформляються як відповіді на поставлені завдання і номер кожного виведення збігається з відповідним номером завдання, які вказані у вступі дипломного проекту.

Також у висновках необхідно наголосити теоретичну і практичну корисність отриманих результатів, визначити можливості їх використання і подальшого вдосконалення.

Список використаних джерел повинен складатися мінімум з 70 джерел для студентів бакалаврату та не менше 80 джерел для студентів магістратури. Джерела подаються в алфавітному порядку за прізвищем перших авторів або за назвами робіт (якщо джерело підготовлене редколегією) без підрозділу на їх види (книги, статті тощо). Дані про джерела наводяться мовою оригіналу. Спочатку подаються джерела, написані з використанням кирилиці (українська, російська, білоруська, болгарська мови тощо); потім - з використанням латиниці (англійська, німецька, французька мови тощо).

Додатки. З основної частини до додатків виносять: графічні об'єкти, які займають повну сторінку формату А4 та більше, об'ємні математичні викладки, додаткові пояснення, допоміжні ілюстрації.

7. Порядок і захисту дипломної роботи.

Критерії оцінки

Дипломна робота повинна бути написана і захищена державною (українською) мовою; (виняток може бути тільки для іноземних студентів, на підставі мотивованої заяви, з візами декана і завідувача кафедри).

7.1 Порядок подання роботи до захисту

У процесі консультування студент отримує завдання, рекомендації та вказівки керівника. Чорновий варіант роботи подається студентом керівнику особисто під час консультацій. Будь-яка передача чорнових варіантів роботи в інший спосіб не допускається.

У призначений кафедрою час відбувається передзахист дипломних робіт, на якому студенти представлять свої напрацювання і отримують рекомендації та побажання щодо вдосконалення роботи.

За тиждень до дати захисту всі студенти, які повинні захищати дипломні роботи, подають на кафедру остаточний варіант роботи в твердій палітурці, оформлений згідно з усіма вимогами із супровідною документацією: відгуком наукового керівника, рецензією експерта, рефератом і диски із записами роботи, реферату, презентації. Для студентів бакалаврату рецензентом виступає один з викладачів кафедри; для магістрів необхідна зовнішня рецензія від фахівця з досліджуваної проблематики - викладача або наукового працівника з інших навчальних чи наукових установ. Реферат має обсяг близько 3-5 сторінок і є коротким викладом дипломної роботи.

Порушення студентом без поважної причини вимог та термінів подання дипломної роботи та супровідної документації тягне за собою недопущення до захисту. Допуск до захисту невчасно поданої дипломної роботи надає завідувач кафедрою на підставі мотивованої заяви студента.

7.2. Захист дипломної роботи

Час і місце проведення захисту визначається кафедрою за погодженням з навчальним відділом. Графіки захисту розміщуються на дошці кафедри.

Для виступу студенту надається 10-15 хвилин. Доповідь потрібно приготувати заздалегідь у формі виступу або комп'ютерної презентації за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint, освітивши питання: обґрунтування актуальності теми дослідження; мета, завдання, об'єкт, предмет дослідження; елементи новизни, вдалося встановити, виявити, довести; якими методами це досягнуто.

Після виступу студент відповідає на запитання членів комісії, він повинен проявити компетентність і володіння матеріалом роботи.

Якщо своєчасний захист дипломної роботи не відбулася, студент має право захистити роботу відповідно до діючих норм. Якщо студент отримує оцінку «незадовільно», то він має одноразове право захистити роботу за розкладом, запропонованого кафедрою.

Захищені роботи здаються керівниками на кафедру, де вони повинні зберігатися встановлений термін, а в подальшому - передаватися в архів ВНЗ.

Оцінка дипломної роботи проводиться за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з урахуванням 10 параметрів:

1. Логічність структури і плану роботи.

2. Відповідність змісту роботи плану, який був затверджений керівником.

3. Повнота розкриття теми (окремо по розділах).

4. Висновки та рекомендації, зроблені студентом.

5. Самостійність і оригінальність роботи.

6. Достатність фактичного матеріалу.

7. Підбір використаних джерел інформації.

8. Глибина обробки джерел.

9. Оформлення роботи.

10. Своєчасність виконання роботи.

На основі оцінок за вищевказаними параметрами керівником виставляється загальна, рекомендована до захисту попередня оцінка. Остаточна оцінка формується після проведення захисту. Вона враховує попередню оцінку наукового керівника, оцінки рецензентів і якість проведеної автором презентації і виставляється у відомості, заліковій книжці студента і на титульному аркуші дипломної роботи.

Таким чином, написати і захистити дипломний проект - це важка задача і в процесі написання необхідне терпіння, час та максимальна зосередженість.

http://www.zoofirma.ru/

Log in

create an account