Поради з написання і захисту дипломного проекту. Що таке диплом?

iplom po pravu

Поради з написання і захисту дипломного проекту. Насамперед, слід визначити, що ж таке диплом (дипломна робота, дипломний проект). Якщо виникли труднощі з написанням дипломної роботи, ви завжди можете замовити дипломну роботу у нас та не витрачати на це своє впемя! ІЦ "Карандаш" займається написанням дипломних з різних дисциплін. Наші автори мають великий досвід і з радістю поділяться ним з вами! З даним видом наукової роботи студент українського Вишу може зіткнутися по закінченні 4-го курсу – випускна кваліфікаційна робота (дипломна робота бакалавра), і по закінченні другого курсу магістратури (дипломна робота магістра). Написання дипломної – це остання сходинка, на яку повинен ступити студент в період, коли навчання підходить до кінця і попереду нове життя і робота за спеціальністю (або продовження роботи, але вже з новим рівнем знань для заочників). Питання про теми, етапах, структуру дипломного проекту, а також вимоги до змісту й оформлення, виникають у кожного студента. На ці питання мусить відповісти керівник диплома або ж кафедра, які є помічниками студента і зацікавлені в тому, щоб студент захистився за високу оцінку. Але, як правило, куратори не мають часу або бажання допомагати своїм підопічним. Або ж, що ще гірше, хочуть допомогти, але не безкоштовно. 

Замовити дипломну роботу у нас!

УЗНАТЬ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ Не підводячись з дивана, дізнайтеся ціну прямо зараз!
Ми відповімо вам протягом 15 хвилин.

Тому студенту краще самому вивчити всі вимоги до написання і оформлення диплома і бути у всеозброєнні перед обличчям викладачів і комісії на захисті.Проаналізувавши багаторічний досвід написання дипломів та їх захисту, ми можемо узагальнити весь матеріал і сформулювати основні поради, які допоможуть студенту гідно витримати фінальний етап навчання. Як зазначено у методичних рекомендаціях для студентів, підготовка випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт є обов'язковою формою навчальної та наукової роботи студентів четвертого курсу першого (бакалаврської) рівня і студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Дипломна робота є складовою державної атестації, яка дозволяє виявити рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, їх здатність до самостійної роботи з обраної спеціальності.

Дипломна робота - з чого вона складається

Проаналізувавши багаторічний досвід написання дипломів та їх захисту, ми можемо узагальнити весь матеріал і сформулювати основні поради, які допоможуть студенту гідно витримати фінальний етап навчання. Як зазначено у методичних рекомендаціях для студентів, підготовка випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт є обов'язковою формою навчальної та наукової роботи студентів четвертого курсу першого (бакалаврської) рівня і студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Дипломна робота є складовою державної атестації, яка дозволяє виявити рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, їх здатність до самостійної роботи з обраної спеціальності.
Дипломна робота є формою навчально-дослідницької діяльності студентів і має на меті формування навичок проведення пошукових і прикладних досліджень.
Дипломна робота сприяє більш свідомому оволодінню знаннями, вміннями і навичками, розвиває у студентів інтерес до наукових досліджень, формує навички самостійної творчої роботи і спрямовує на розв'язання теоретичних, науково-прикладних і практичних завдань майбутньої професійної діяльності в різних виробничих сферах.

З одного боку, дипломна робота є завершальним етапом першого або другого рівнів вищої освіти, а з іншого - може бути використана здобувачем вищої освіти при навчанні на третьому (освітньо-науковому) рівні в якості основи або елемента дисертаційного дослідження.

Відмінності між дипломними роботами з різних дисциплін

Окремо потрібно зазначити, що існує ряд відмінностей між дипломними роботами з гуманітарних і технічних дисциплін, а за деякими параметрами гуманітарні і технічні дипломні проекти кардинально відрізняються один від одного.

Диплом з гуманітарних дисциплін – це аналіз наукових досліджень з даної тематики (монографії, статті, матеріал підручників, Інтернет - джерела та інше), з наступним узагальненням і формуванням висновків, а також власної думки.

В дипломі економічних дисциплін, тільки перший розділ присвячений аналізу теоретичних наукових розробок за темою дослідження, у другому ж розділі слід проводити економічні розрахунки на прикладі конкретного ринку, підприємства або організації, а також виявити проблеми у функціонуванні суб'єкта господарювання. У третьому розділі економічного диплома необхідно розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків та розрахувати економічний ефект від озвучених пропозицій.

Дипломи з технічних дисциплін потрібно відзначити окремо, вони є результатом кропіткої праці і супроводжуються складними розрахунками і кресленням схем (найчастіше з використанням спеціальних програм). Таким чином, дипломна робота є невід'ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі - різновидом самостійної навчальної науково-дослідної роботи.

Цілі і завдання дипломної роботи

Метою дипломної роботи є закріплення теоретичних знань студентів; поглиблене вивчення однієї з конкретних проблем; дослідження генезису та сучасного стану обраної проблеми; узагальнення результатів дослідження у вигляді висновків та формулювання пропозицій та рекомендацій щодо можливого застосування отриманих результатів.
Головними завданнями дипломної роботи є:

 • підвести підсумки набутих знань, умінь і навичок з основних дисциплін, передбачених навчальним планом; - досягти глибокого розуміння щодо об'єкта дослідження;
 • застосувати отримані теоретичні знання і практичні вміння до аналізу сучасного стану об'єкта; - сформувати навички самостійної науково-дослідницької роботи;
 • сформувати вміння використовувати методи наукового пошуку (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування, моделювання тощо). Дипломну роботу студент виконує самостійно під керівництвом наукового керівника.

Дипломна робота передбачає вивчення наукових, навчальних, навчально-методичних та інших джерел з основної дисципліни та дотичних до неї дисциплін, аналіз зібраного фактичного матеріалу, узагальнення інформації, проведення емпіричних досліджень, вміння робити висновки.

Завдання, які покладаються на дипломну роботу

Виконання студентом дипломної роботи та її захист передбачає вирішення комплексу завдань і придбання певних навичок:

 • закріплення теоретичних фундаментальних знань;
 • розуміння особливостей теоретичних положень різних сучасних наукових шкіл, напрямів теоретичної науки, поглядів окремих вчених і т. д.;
 • поглиблене вивчення матеріалу по темі дослідження;
 • здатність творчо опрацьовувати навчальну літературу, наукові монографії, статті і т. п.; логічно і коротко викладати матеріал;
 • здатність здійснювати емпіричні наукові дослідження, обробляти та інтерпретувати їх результати;
 • оволодіння культурно-стилістичними прийомами написання та оформлення наукової роботи;
 • оволодіння комп'ютерною технікою на рівні користувача;
 • виконання організаційних вимог щодо процесів підготовки, написання та захисту роботи;
 • розвиток комунікативних навичок, освоєння практики публічного захисту, презентації роботи.

Вам будет интересно:

Published: 04-02-2018 Hits: 363
Структура дипломної роботи готової до захисту Дипломна робота повинна повністю розкривати тему дослідження через виконання поставлених завдань і носити характер самостійного дослідження.   ...
Published: 04-02-2018 Hits: 341
Основні етапи написання дипломної роботи Написання дипломної роботи має відбуватися згідно з графіком, який складений студентом за погодженням з керівником роботи і затверджений завідувачем ...
Published: 04-02-2018 Hits: 985
НАПИСАТИ САМОМУ АБО ЗАМОВИТИ ДИПЛОМНУ РОБОТУ У АВТОРА? У розділі «Студоводство» ми і наші виконавці дипломних робіт будемо ділитися з вами досвідом, отриманим нами за 11 років практики. Не кожний ...
Published: 04-02-2018 Hits: 416
Порядок захисту дипломної роботи за нашими рекомендаціями Дипломна робота повинна бути написана і захищена державним (українською) мовою (виняток може бути тільки для іноземних студентів, на ...
Published: 04-02-2018 Hits: 316
Складання та затвердження плану дипломної роботи Так як дипломний проект є досить об'ємним, то досить часто пошук необхідної інформації для нього стає складним завданням і виникає необхідність в ...
Published: 04-02-2018 Hits: 314
Права та обов'язки студента і викладача До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали необхідні обсяги навчального плану і не мають академічної заборгованості. Права і ...
З нами вас чекає успішний захист!

11 років практики, величезний досвід.

Просто зробіть замовлення, все інше зробимо ми

girl1