Права та обов'язки студента і викладача

iplom po pravu

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали необхідні обсяги навчального плану і не мають академічної заборгованості.
Права і обов'язки студента:

 • має право вибору теми з числа запропонованих кафедрою або може запропонувати іншу тему (при цьому вона повинна бути грамотно сформульована і аргументована), закріплення теми за студентом відбувається на підставі його особистої заяви на ім'я завідувача структурного підрозділу;
 • без узгодження з кафедрою вільний вибір теми не допускається; студент повинен самостійно підібрати літературні джерела (книги, монографії, статті) і досконало відпрацювати їх;
 • студент повинен обов'язково проаналізувати ступінь вивченості теми в вітчизняних та зарубіжних наукових джерелах; має право на отримання консультацій наукового керівника;
 • студент зобов'язаний відповідно до встановленого графіка виконання дипломної роботи звітувати перед керівником про виконання запланованих етапів роботи;
 • повинен враховувати в роботі зауваження і пропозиції керівника;
 • несе особисту відповідальність за правильність прийнятих трактувань, обгрунтувань, висновків і якість оформлення дипломної роботи;
 • Несен особисту відповідальність за унікальність викладеного матеріалу.

Замовте дипломну роботу у нас!

ДІЗНАТИСЯ ТОЧНУ ВАРТІСТЬ Не підводячись з дивана, дізнайтеся ціну прямо зараз!
Ми відповімо вам протягом 15 хвилин.

Выбор темы и руководителя дипломного проекта

Зміна теми або керівника може статися тільки при наявності мотивованої заяви, з візою завідувача кафедри, не менше ніж за місяць до дати планового захисту роботи. Якщо студент подає на попередній захист не самостійно виконану роботу, рішенням кафедри робота до захисту не допускається. Виявлення несамостійності виконання роботи відбувається в два етапи.

На першому проводиться технічна перевірка за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, що дозволяють визначити обсяг механічно вставлених, без посилань, уривків чужих текстів.

На другому етапі експерти кафедри визначають наявність плагіату і присвоєння чужих ідей. Що гойдається керівника дипломної роботи, то він призначається з числа досвідчених викладачів кафедри.

Права і обов'язки керівника дипломної роботи: 

 • звучує студенту завдання на дипломну роботу; стверджує і контролює графік виконання роботи;
 • консультує і організовує діяльність студента з питань написання роботи, координує роботу в межах своєї компетенції;
 • керівник власним підписом на титульному аркуші дипломної роботи повинен засвідчити факт дотримання нормативних вимог і достатню якість виконаної роботи;
 • готує і надає на кафедру відгук на дипломну роботу;
 • повинен бути присутнім на захисті дипломної роботи, виконанням якої він керував. 

Вам будет интересно:

Published: 04-02-2018 Hits: 364
Структура дипломної роботи готової до захисту Дипломна робота повинна повністю розкривати тему дослідження через виконання поставлених завдань і носити характер самостійного дослідження.   ...
Published: 04-02-2018 Hits: 342
Основні етапи написання дипломної роботи Написання дипломної роботи має відбуватися згідно з графіком, який складений студентом за погодженням з керівником роботи і затверджений завідувачем ...
Published: 04-02-2018 Hits: 986
НАПИСАТИ САМОМУ АБО ЗАМОВИТИ ДИПЛОМНУ РОБОТУ У АВТОРА? У розділі «Студоводство» ми і наші виконавці дипломних робіт будемо ділитися з вами досвідом, отриманим нами за 11 років практики. Не кожний ...
Published: 04-02-2018 Hits: 417
Порядок захисту дипломної роботи за нашими рекомендаціями Дипломна робота повинна бути написана і захищена державним (українською) мовою (виняток може бути тільки для іноземних студентів, на ...
Published: 04-02-2018 Hits: 317
Складання та затвердження плану дипломної роботи Так як дипломний проект є досить об'ємним, то досить часто пошук необхідної інформації для нього стає складним завданням і виникає необхідність в ...
Published: 04-02-2018 Hits: 315
Права та обов'язки студента і викладача До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали необхідні обсяги навчального плану і не мають академічної заборгованості. Права і ...
З нами вас чекає успішний захист!

11 років практики, величезний досвід.

Просто зробіть замовлення, все інше зробимо ми

girl1